Deske za ostrešja

Lesene deske različnih dimenzij:

Suhe deske 20mm

Colske deske 25mm

Deske 20mm

Vrsta: smreka / jelka
Dimenzija (mm): različne dimenzije
Barva:
Kvaliteta: gradbena
Posebnosti: